Digitální detox a wellbeing pro učitele a rodiče | S2:E24

Download MP3
Vítejte u 24. dílu KYBcastu, který je i nadále věnován našim věrným posluchačům nejen z řad učitelů a ředitelů, ale i rodičům či jejich dětem. Dnešní téma nás zavede k otázce, jak najít rovnováhu v digitálním světě. Budeme diskutovat o digitálním detoxu a wellbeingu. Jak toto téma ovlivňuje nás dospělé a jak žáky. Jak můžeme vytvořit prostředí, kde technologie obohacuje naši každodenní rutinu, aniž by nám brala cennou energii?
 
Naše podcasty najdete také na YouTube: Podcasty NPI ČR.
---

Digitální detox a wellbeing pro učitele a rodiče
 
1. ÚVOD

Co je to wellbeing a jak si jej vykládat?
 
Wellbeing je stav, v němž jedinec prožívá fyzické zdraví, duševní klid, emocionální rovnováhu, pozitivní sociální vztahy a smysluplnost života. Zahrnuje nejen absence nemocí či negativních pocitů, ale také přítomnost pozitivních životních kvalit, jako jsou štěstí, smysl, uspokojení a plnění.
 
K dosažení stavu wellbeing může přispět mnoho faktorů, včetně zdravého životního stylu, kvalitních mezilidských vztahů, pozitivního vztahu k sobě samému, naplněné kariéry a smysluplného zapojení do komunity nebo společnosti.

 Často jako příklad dáváme japonské ikigai:
 
 
 


Co je digitální detox?
 
Digitální detox je období, kdy se jedinec rozhodne omezit nebo úplně vzdát používání digitálních zařízení a online technologií, aby se mohl věnovat svému duševnímu a fyzickému zdraví, vztahům a dalším aspektům života mimo virtuální svět. Může to zahrnovat omezení či eliminaci používání sociálních médií, smartphonů, televize, počítačů a dalších elektronických zařízení na určitou dobu.
  
Jaký má vztah digitálního detoxu k wellbeingu?

1.    Duševní zdraví: Přehnané používání digitálních zařízení může způsobovat úzkost, depresi, nespavost a jiné problémy s duševním zdravím. Digitální detox může pomoci obnovit rovnováhu mysli, snížit stres a zlepšit náladu.
2.    Fyzické zdraví: Dlouhé hodiny strávené před obrazovkou mohou vést k fyzickým problémům, jako jsou bolesti zad, napjatost v krku, bolesti hlavy a zhoršené vidění. Přerušení tohoto cyklu a strávení více času pohybem na čerstvém vzduchu může mít pozitivní vliv na fyzické zdraví.
3.    Vztahy: Digitální zařízení často odvádějí pozornost od mezilidských interakcí. Digitální detox může posílit vztahy tím, že poskytne více času pro kvalitní interakci s rodinou a přáteli.
4.    Soustředění a produktivita: Přerušení od obrazovek může zlepšit schopnost soustředění, což vede k lepší produktivitě a kreativitě. Ať už ve škole, v práci nebo v osobních projektech.
5.    Osobní rozvoj: Bez neustálých digitálních rozptýlení má jedinec více času na čtení, meditaci, cvičení, kreativní koníčky a jiné aktivity, které přispívají k osobnímu růstu a pohodě.

Digitální detox nejenže nabízí fyzické a duševní výhody, ale také může vést k hlubšímu propojení s okolním světem, což může významně přispět k celkovému pocitu wellbeingu.

2. Současná situace
Statistiky o době strávené online mezi dětmi a dospělými:
·         Děti a online doba: Podle studie z roku 2020 provedené organizací EU Kids Online, která zkoumala online chování dětí ve věku 9-16 let v různých evropských zemích, se pohyboval průměrný čas strávený online přibližně od 3 hodin denně v některých zemích až po více než 4 hodiny denně v jiných. Během pandemie COVID-19 došlo k nárůstu tohoto času, zejména kvůli vzdělávání na dálku a zvýšenému využívání digitálních zařízení pro zábavu a sociální interakce.
·         Dospělí a online doba: Výzkum provedený Eurostatem v roce 2021 ukázal, že většina dospělých v EU tráví v průměru 2-3 hodiny denně na internetu, přičemž mnozí z nich jsou online ještě déle. Tento čas zahrnuje pracovní aktivity, sociální média, zpravodajství, nákupy a další. Pandemie také zvýšila závislost na digitálních technologiích pro práci, komunikaci a zábavu.

Další užitečné informace se můžete dočíst v rozhovoru s Adélou Lábusovou, metodičkou NPI a odbornicí na kyberprevenci, digitální wellbeing a kyberbezpečnost.

3. Přínosy digitálního detoxu
· Zlepšení duševního zdraví a snížení stresu.
· Lepší spánek a fyzické zdraví.
· Větší schopnost soustředění.
· Zlepšení vztahů v reálném životě.

 4. Návrhy na realizaci digitálního detoxu
· Stanovení hranic: určení časů bez obrazovek, zón bez technologie.
· Zavedení "digitální neděle" nebo "večerů bez technologie".
· Hledání offline koníčků a aktivit.
· Výzva k jednodennímu nebo víkendovému detoxu a sdílení zkušeností.

 5. Jak můžou učitelé a rodiče podpořit sebe a své děti v digitálním detoxu?
· Vytvoření osvěty o důsledcích nadměrného vystavení se obrazovkám.
· Podpora v offline aktivitách: sport, čtení, umění, hudba.
· Vytvoření prostředí vhodného pro relaxaci: bez technologie v ložnici, čtecí koutky.
· Komunikace s dětmi o důležitosti rovnováhy mezi online a offline světem.

Tip na článek: Digitální detox: Jak se odpojit a najít rovnováhu (lukasbarda.cz)
Kdy mobil nepoužívat: Kdy NEpoužívat mobilní telefon - Lukáš Barda (lukasbarda.cz)

6. Digitální abstinenční příznaky
Projevují se třeba jako fantomové vibrace a FOMO. Digitální abstinenční příznaky se mohou projevovat u lidí různě. Tyto příznaky mohou zahrnovat:
  1. Úzkost a podrážděnost: Častý pocit úzkosti nebo podrážděnosti, zvláště když není možné používat digitální zařízení nebo přistupovat k internetu.
  2. Problémy se spánkem: Obtíže s usínáním nebo neklidný spánek mohou být důsledkem změny rutiny nebo snížení expozice modrému světlu z obrazovek.
  3. Ztráta zájmu o ostatní aktivity: Ztráta zájmu nebo motivace se věnovat aktivitám, které nesouvisejí s digitálními zařízeními.
  4. Depresivní nálada: Pocity smutku nebo beznaděje, které mohou souviset s omezeným přístupem k sociálním sítím a dalším digitálním zdrojům zábavy nebo sociální interakce.
  5. Problémy s koncentrací: Obtíže se soustředěním na úkoly nebo aktivity bez přítomnosti digitální stimulace.
  6. Fyzické příznaky: Někteří lidé mohou pociťovat fyzické symptomy, jako bolesti hlavy, únavu nebo nepohodlí způsobené dlouhodobým nepoužíváním obvyklých zařízení.
7. Pomocníci
Zde je pár odkazů na návody, které Vám mohou pomoci:
Data Detox Kit
Režim Soustředění a omezení notifikací na iOS - Spajk.cz
Tip na knihu: https://www.melvil.cz/kniha-ctyri-tisice-tydnu/
 
---
 
Použitá hudba:
Skladba Puppy Love (Sting) interpreta Twin Musicom podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY (uveďte zdroj).
School Yard interpreta Crowander podléhá licenci Creative Commons BY-NC 4.0 (uveďte zdroj, neužívejte komerčně).

Creators and Guests

Pavel Matějíček
Editor
Pavel Matějíček
Geek, blogger, TikToker a nadšenec do IT bezpečnosti.
Václav Maněna
Editor
Václav Maněna
Učitel, lektor, ajťák, jůtůber a podcaster :-)
 Digitální detox a wellbeing pro učitele a rodiče | S2:E24
Broadcast by